Di tag: Zakat Fitri

Tuntunan Zakat Fitrah

بسم الله الرحمن الرحيم TUNTUNAN ZAKAT FITRAH Oleh: Imaamul Muslimin Yakhsyallah Mansur Pengertian Shadaqatul fitri ialah: “Shadaqah yang dikeluarkan para Muslim dari hartanya, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhajat, buat menyucikan dirinya dan buat...