Di tag: Maklumat

Maklumat Wafatnya Dr. Mahmoud Sheyam

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, sehubungan dengan wafatnya Sheikh Dr. Muhammad Mahmoud Sheyam bersama ini kami memaklumkan sebagai berikut: 1. Bahwa kami menerima kewafatan beliau sebagai keputusan Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang tentunya...

Maklumat Jama’ah Muslimin (Hizbullah)

Maklumat Jama’ah Muslimin (Hizbullah) Jama’ah Muslimin (Hizbullah) lahir dari kandungan Islam untuk segenap Kaum Muslimin. Berjuang karena Allah, dengan Allah, untuk Allah, bersama-sama Kaum Muslimin menuju Mardlatillah. Yaqin, bahwa berpegang teguh tha’at melaksanakan Al-Qur’an...